Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Lộ

286 Nguyễn Công Phương, Tp Quảng Ngãi
02553 813919 - 02553 822213
c2nghialo.thanhpho@quangngai.edu.vn