Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 800
Năm 2020 : 15.925
 • Huỳnh Thị Bạch Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986174180
  • Email:
   bachyennn1967@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Anh văn

 • Phạm Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904700831
  • Email:
   yenpham1967@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV giỏi

 • Trần Thị Mỹ Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0932001159
  • Email:
   tranmytrinh87@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Vật Lý + Tin Học

 • Phạm Thị Hồng Triêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973666095
  • Email:
   hongtriempham@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Bùi Thị Diễm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973706848
  • Email:
   buidiemtrang42@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0911321784
  • Email:
   thanhthuytran20@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Trần Hoa Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978045268
  • Email:
   tranhoathuy3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Trà Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01225561668
  • Email:
   trathuynn73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Phạm Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905352002
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Hà Thị Thúy Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0978322740
  • Email:
   httt250484@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Đoàn Thanh Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914028612
  • Email:
   thanhquanst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

 • Bùi Thị Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01679520072
  • Email:
   buikimphuong83@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV

Video Clip
Văn bản mới